Osjeti okus

nježnih trenutaka

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač Mondelez Zagreb d.o.o., sjedište: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB:09346294241 utvrđujePRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osjeti okus nježnih trenutaka“

 

Ovim Pravilima Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom “ Osjeti okus nježnih trenutaka“ (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, način organiziranja nagradne igre, nagradni fond, uvjete za sudjelovanje, način obavještavanja sudionika u nagradnoj igri, odgovornost Priređivača prema sudionicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značenja za organiziranje nagradne igre.

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

 

Članak 1. – Naziv, sjedište i OIB Priređivača

 

Priređivač nagradne igre „Osjeti okus nježnih trenutaka“ je Mondelez Zagreb d.o.o. (sjedište: Slavonska avenija 1 c, 10000 Zagreb, OIB:09346294241) dalje u tekstu „Priređivač“ i „Voditelj obrade osobnih podataka“.

Nagradnu igru provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, info@mpg.hr, 01/6064-657) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge IT Jedan d.o.o. osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Vlasnik internetske stranice www.milkanjeznitrenuci.hr na kojoj će nagradna igra biti provedena i na kojoj će biti objavljena Pravila nagradne igre i dobitnici (u daljnjem tekstu „internetska stranica“) je Mondelez Zagreb d.o.o. (sjedište: Slavonska avenija 1 c, 10000 Zagreb, OIB:09346294241). Funkcionalne specifikacije internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre.

Svrha nagradne igre je promidžba branda MILKA koji je u vlasništvu Mondelez International grupe kompanija.

 

Članak 2. – Odobrenje nagradne igre, klasa i urudžbeni broj

 

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/345

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 13. kolovoz 2021.

 

Članak 3. - Naziv, vrijeme trajanja i tržište na kojem se priređuje nagradna igra

 

Naziv nagradne igre je “ Osjeti okus nježnih trenutaka ”.

Nagradna igra će biti organizirana na području Republike Hrvatske u periodu od 06.09. u 00:00h do 03.10.2021. u 23:59h.

 

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

 

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, poduzeća povezanih sa Priređivačem, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci(supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko s njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada osoba lišena poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodjeljivanja nagrade, kao i plaćanja odštete ili zahtjeva ma kakve prirode u vezi s tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Priređivač zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju njezina pravila.

 

Članak 5. – Opis nagradne igre 

 

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji ostvare kupnju bilo koje MILKA čokolade, biskvita ili pralina na jednom računu u jednoj kupovini (u daljnjem tekstu „Proizvod“), u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre od 06.09. u 00:00h do 03.10.2021. u 23:59h.

Sudionici koji izvrše gore opisanu kupovinu na blagajni dobivaju račun na kojem se nalazi redni broj računa. Račun je potrebno sačuvati tijekom cijelog vremena trajanja nagradne igre,  kao i nakon njenog završetka sve do 03.12.2021. godine, obzirom da je dobitnik nagrade dužan dostaviti fotografiju prijavljenog i izvučenog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na e-mail adresu: nagradne@mpg.hr , a na zahtijev Administratora i  Priređivača dužan je pokazati samo na uvid i original prijavljenog i izvučenog računa na kome se nalazi jasno vidljiv jedinstveni redni broj računa, datum, sat i minute izvršene kupovine te traženi proizvodi sukladno Pravilima nagradne igre. Dobitnik nagrade dužan je potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade prilikom preuzimanja iste.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju izvršiti prijavu na jedan od 2 ponuđena načina:

 

WEB prijava:

- prijaviti se na internetskoj stranici www.milkanjeznitrenuci.hr

- označiti da se slažu s Pravilima i uvjetima nagradne igre

- upisati: broj računa (u polje za unos računa treba unijeti jedinstveni broj računa s kupljenim MILKA proizvodom), ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja, kontakt telefon 

 

 ili

 

SMS prijava

- poslati  SMS poruku s ključnom riječi MILKA na peteroznamenkasti broj 60060 i prijaviti se u nagradnu igru

  • Potrebno je poslati prijavu s ključnom riječi: milka, redni broj računa, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine te osobnih podataka: ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja

(Npr. Ukoliko je sudionik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio račun broj 1234/123/1, onda šalje SMS na broj 60060 s tekstom: 

(milka, 1234/123/1, ime i prezime, Ulica 5, Zagreb, 01.02.1980.)

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna Pravila i uvjete nagradne igre samim slanjem SMS prouke/prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Pravila nagradne igre bit će poranjena kod Priređivača i Administratora.

Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu).

Broj 60060 s ključnom riječi  milka bit će dostupan za slanje sms-a počevši 06.09.2021. u 00:00h do 03.10.2021. u 23:59h.

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do preuzimanja nagrade te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev Administratora. 

Sudionik je dužan sačuvati i račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade, odnosno najkasnije do 03.12.2021. godine. 

Sudionici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gdje, kada i na koji način će biti dostavljene nagrade) na internet stranici www.milkanjeznitrenuci.hr  i  www.nagradne.hr  ili putem e-mail adrese nagradne@mpg.hr  

 

Članak 6. – Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrijednost nagrada 

 

Dnevne nagrade:

28 x Krups aparat za espresso kavu (izvlačenje 1 dobitnika dnevno)

Vrijednost jedne nagrade: 3.800,53 kn, ukupna vrijednost 106.414,84 kn (PDV uključen)

56 x Tefal električni ekspres lonac (izvlačenje 2 dobitnika dnevno)

Vrijednost jedne nagrade: 768,94 kn, ukupna vrijednost 43.060,64 kn (PDV uključen)

Tjedne nagrade:

8 x televizor Panasonic 50“ 4K Android TV (izvlačenje 2 dobitnika tjedno )

Vrijednost jedne nagrade: 4.235,63 kn, ukupna vrijednost 33.885,04 kn (PDV uključen)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 183.360,52 kn (PDV uključen)

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodjeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima niti se iste mogu zamijeniti za novac.

Članak 7. – Način i postupak osvajanja nagrade, odnosno utvrđivanja dobitaka 

 

Svi sudionici nagradne igre bit će uključeni u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

Izvlačenja dobitnika bit će održana u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za dnevna izvlačenja te pod nadzorom tročlane komisije i javnog bilježnika za tjedna izvlačenja prema sljedećem rasporedu: 

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade za dane ponedeljak, utorak, srijeda i četvrtak bit će izvršeno sljedećeg radnog dana u 14h dok će izvlačenje dobitnika za dane petak, subota i nedjelja biti izvršeno svakog ponedjeljka u 14h odnosno u 14:05h i u 14:10h.  Ukoliko je izvlačenje predviđeno u vrijeme blagdana, izvlačenje će se održati sljedeći radni dan prije izvlačenja predviđenog za taj dan. 

(u izvlačenju za određeni dan sudjeluju osobe koje su se prijavile u nagradnu igru određenog dana u periodu od 00:00 sati do u 23:59 sati – na primjer: svi sudionici koji se prijave u nagradnu igru u ponedeljak u periodu od 00:00 sati do u 23:59 sati sudjeluju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak). 

Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada bit će izvršeno počevši  od 07.09.2021. godine prema iznad navedenom rasporedu. Bit će izvučeno ukupno 84 dobitnika DNEVNIH nagrada. Jedna osoba ne može biti dobitnik iste vrste dnevne nagrade više od jednog puta. Dobitnik dnevne nagrade može biti dobitnik tjedne nagrade.

TJEDNA IZVLAČENJA:

  1. tjedan– prijave od 06.09. od 00:00 sati –12.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 15.09.2021.u 15h - izvlačenje 2 dobitnika
  2. tjedan – prijave od 13.09. od 00:00 sati –19.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 22.09.2021. u 15h - izvlačenje 2 dobitnika
  3. tjedan – prijave od 20.09. od 00:00 sati –26.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 29.09.2021 u 15h - izvlačenje 2 dobitnika
  4. tjedan – prijave od 27.09. od 00:00 sati –03.10.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 06.10.2021. u 15h - izvlačenje 2 dobitnika

Izvlačenja dobitnika TJEDNIH nagrada će biti održana za prethodni tjedan (u izvlačenju za određeni tjedan sudjeluju osobe koje su se prijavile u nagradnu igru određenog tjedna prema iznad navedenom rasporedu– na primjer: svi sudionici koji se prijave u nagradnu igru u 1.tjednu: ponedjeljak 06.09.2021. u periodu od 00:00 sati do nedjelja 12.09.2021. u 23:59 sati, uključujući oba navedena datuma,sudjeluju u izvlačenju dobitnika nagrade za prvi tjedan). Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada bit će izvršeno počevši  od 15.09.2021. godine prema iznad navedenom rasporedu.

Bit će izvučeno ukupno 8 dobitnika TJEDNIH nagrada.

Jedna osoba ne može biti dobitnik tjedne nagrade više od jednog puta. Dobitnik tjedne nagrade može biti dobitnik po jedne od obje vrste dnevnih nagrada.

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati više puta, ali s različitim računima. 

Po jednom računu moguće je poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa bit će nevažeća.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Administratoru s datumom slanja 03.10.2021.

 

Članak 8. - Nadzor nad postupkom izvlačenja dobitnika nagradne igre

 

O tijeku izvlačenja bit će vođen zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. 

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, a zapisnik za tjedna izvlačenja vodi javni bilježnik a potpisuju svi članovi komisije.

Nadzor nad provođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre za dnevne nagrade provodi komisija od tri člana a nadzor nad provođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre za tjedne nagrade provodi javni bilježnik i komisija od tri člana.

 

Članak 9. -  Način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata nagradne igre

 

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati naradne igre bit će objavljeni na internet stranicama www.milkanjeznitrenuci.hr i www.nagradne.hr

 

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika o osvojenim nagradama, dostava i isporuka nagrada

 

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade. 

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. 

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u Republici Hrvatskoj. 

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma zadnjeg izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

 

Članak 11. – Porezi

 

Administrator nagradne igre se u ime Priređivača obvezuje prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre. 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

 

Članak 12. – Način obavještavanja sudionika o pravilima nagradne igre

 

Priređivač igre obvezan je objaviti ova pravila na www.milkanjeznitrenuci.hr  prije početka nagradne igre, a Administrator je obvezan objaviti ova pravila na www.nagradne.hr , kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 15 dana od zadnjeg izvlačenja dobitnika na www.milkanjeznitrenuci.hr i na www.nagradne.hr .

Pravila nagradne igre  „Osjeti okus nježnih trenutaka“ dostupna su na adresi Administratora.

Članak 13. -  Postupak u slučaju otkazivanja nagradne igre

 

Priređivač ima pravo, uz javnu obavjest, jednostrano otkazati nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradne igre i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i isporuke nagrada.

 

Članak 14. - Odgovornost Priređivača prema sudionicima u nagradnoj igri

 

Priređivač se obvezuje da će se prilikom organiziranja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo diskvalificiranja sudionika koji ne poštuju pravila ove nagadne igre.

Priređivač se obvezuje da će dobitnicima dodijeliti nagrade u iznad opisanom Članku 6., te da iste ni u kojem slučaju ne mogu biti zamijenjene za novac.

Sve potrebne informacije u vezi nagradne igre sudionik može dobiti slanjem upita na mail adresu Administratora: nagradne@mpg.hr 

 

Članak 15. - Suglasnost

 

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Mondelez Zagreb d.o.o, Slavonska avenija 1 c, 10000 Zagreb, OIB:09346294241.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava: 

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane Priređivača koje su propisane odedbama iz Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10). U vidu osobnih podataka svih sudionika bit će prikupljani: ime, prezime, adresa i grad, kontakt telefon, datum rođenja. Priređivač će od svih sudionika prikupljati navedne podatke isljučivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnom igrom.
  • Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje: 

  • da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Priređivaču čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i zakonom o računovodstvu vezano za isporuku nagrade na rok od 11.godina i da isti (samo ime, prezime i grad) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Priređivača nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Priređivač mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator i Priređivač obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade putem kontakta Službenika za zaštitu osobnih podataka: Office of the MEU Data Protection Officer MDLZDPOMEU@mdlz.com   ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Priređivača, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. 

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (dostavna služba za dostavu nagrada itd) te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara i javnom bilježniku koji sudjeluje u provedbi izvlačenja dobitnika.

 

Članak 16. - Isključenje odgovornosti u sporovima

 

Svi zahtijevi za dodjelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahtjeva sudionik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču.

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 17. - isključenje odgovornosti 

 

Sve zahtijeve u vezi s upotrebnom vrijednosti i kvalitetom nagrada, dobitnici mogu uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posljedica sudjelovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Članak 18. -  Troškovi

 

Troškove organiziranja nagradne igre snosi Priređivač.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste

 

Članak 19. - Opće odredbe

 

Pravila nagradne igre bit će pohranjena kod Priređivača i Administratora.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

 

Članak 20. - Nadležnost u slučaju sporova

 

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Članak 21. - Stupanje na snagu

 

Ova pravila stupaju na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija.

 

U Zagrebu, 06.09.2021.

Mondelez Zagreb d.o.o. 

Priređivač