Čestitamo dobitnicima Milka nagradne igre

Osjeti okus

nježnih trenutaka

Sukladno pravilima nagradne igre, u sjedištu Administratora (MPG d.o.o.) su pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje obavljena izvlačenja dobitnika dnevne nagrade te pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje izvlačenja dobitnika tjedne nagrade nagradne igre „Osjeti okus nježnih trenutaka“. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:
KLASA: UP/I-460-02/21-01/345
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 13. kolovoz 2021.
Trajanje nagradne igre: 06.09. do 03.10.2021.
Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade za dane ponedeljak, utorak, srijeda i četvrtak izvršeno je sljedećeg radnog dana u 14h dok je izvlačenje dobitnika za dane petak, subota i nedjelja izvršeno svakog ponedjeljka u 14h odnosno u 14:05h i u 14:10h.

Tjedna izvlačenja:
 1. tjedan– prijave od 06.09. od 00:00 sati –12.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 15.09.2021.u 15h
 2. tjedan – prijave od 13.09. od 00:00 sati –19.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 22.09.2021. u 15h
 3. tjedan – prijave od 20.09. od 00:00 sati –26.09.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 29.09.2021 u 15h
 4. tjedan – prijave od 27.09. od 00:00 sati –03.10.2021. do u 23:59 sati –izvlačenje 06.10.2021. u 15h
Dobitnici dnevnih nagrada Krups aparat za espresso kavu:
 1. Marija Buterin,51000 Rijeka
 2. Alenka Juras,20340 Ploče
 3. Mateo Cakarun,51217 Klana
 4. Željka Baričević,51000 Rijeka
 5. Suzana Pižeta,42243 Maruševec
 6. Marija Dobrola,44000 Sisak
 7. Martina Brkljaca,51000 Rijeka
 8. Marijan Gašparović,10314 Križ
 9. Marija Balaš,23207 Filip i Jakov
 10. Ivana Kekez,31000 Osijek
 11. Željko Pačarić,31216 Antunovac
 12. Ivana Micic,32281 Ivankovo
 13. Maja Gašljević,47286 Mahično
 14. Ana-Marija Mijatović,31000 Osijek
 15. Danica Cesarec,10314 Križ
 16. Sanja Pticar,31000 Osijek
 17. Robert Nađ,22000 Šibenik
 18. Matija Vučković,42000 Varaždin
 19. Ivana Martincev Juricev,10000 Zagreb
 20. Vesna Poljak,33520 Slatina
 21. Vedrana Katanić,10290 Zaprešić
 22. Nikolina Šoše,10360 Sesvete
 23. Nataša Berendika,48363 Podravske Sesvete
 24. Nikolina Udiljak,21000 Split
 25. Dejan Vukšić,40305 Nedelišće
 26. Josip Anusic,23000 Zadar
 27. Igor Bek,31431 Čepin
 28. Vlatka Pajtl,43541 Sirač
Dobitnici dnevnih nagrada Tefal električni ekspres lonac:
 1. Alisa Omeragic,10000 Zagreb
 2. Leona Vučković,42000 Varaždin
 3. Ina Moslavac,33000 Virovitica
 4. Bojana Hižman,10000 Zagreb
 5. Dragica Golubic,49218 Pregrada
 6. Neđmira Hota,10000 Zagreb
 7. Renata Vlahović,47000 Karlovac
 8. Vlado Banjavčić,47250 Duga Resa
 9. Tomislav Petrinjak,42240 Ivanec
 10. Margareta Bajo Dadic,53000 Gospić
 11. Senija Marendic,10000 Zagreb
 12. Ankica Bilavčić,47000 Karlovac
 13. Denis Zulić,52440 Poreč
 14. Nevenka Lošić,22300 Knin
 15. Danijela Bobinac,44000 Tišina
 16. Marijan Vidović,35403 Rešetari
 17. Marija Kloss,32100 Vinkovci
 18. Darija Peška,21000 Split
 19. Marija Šavorić,10020 Zagreb
 20. Anja Sliskovic ,10000 Zagreb
 21. Nikolina Alegić Šešić,21000 Split
 22. Jasna Hladnic,48326 Virje
 23. Ivan Blašković,51000 Rijeka
 24. Diana Bevanda,10000 Zagreb
 25. Hrvoje Šeremet,10315 Novoselec
 26. Mirjana Bunjko,10370 Dugo Selo
 27. Sandro Ostojić,10000 Zagreb
 28. Ivana Plesa Portner,32100 Vinkovci
 29. Ivana Marušić,10000 Zagreb
 30. Ana Kadić,21000 Split
 31. Đurđica Mautner,34000 Požega
 32. Eni Jakačić,52332 Pićan
 33. Ivana Gabelic,21000 Split
 34. Damir Gabelic,21000 Split
 35. Lucija Petrić,21450 Hvar
 36. Dario Frantal,43290 Grubišno Polje
 37. Goran Bajer,42000 Varaždin
 38. Tihomir Slunjski,42000 Varaždin
 39. Nenad Smiljanic,48000 Koprivnica
 40. Dina Puškarić,10000 Zagreb
 41. Amadea Đurinić,10000 Zagreb
 42. Ana Žiher,10000 Zagreb
 43. Renata Galić,34310 Pleternica
 44. Damir Žiher,10000 Zagreb
 45. Marijana Perkovic,10370 Dugo Selo
 46. Danijela Špehar,32221 Nuštar
 47. Tihana Gorjanac Midžić,31000 Osijek
 48. Lena Novak-Đura,40000 Čakovec
 49. Ana Radan,21000 Split
 50. Martina Bascevan,10000 Zagreb
 51. Jasminka Hrgarek,42243 Maruševec
 52. Marin Periskic,32100 Vinkovci
 53. Ivona Paun,10000 Zagreb
 54. Dunja Narancic,35400 Nova Gradiška
 55. Tihomir Perkovic,10370 Dugo Selo
 56. Tihana Perkovic,10370 Dugo Selo
Dobitnici tjednih nagrada televizor Panasonic 50“ 4K Android TV:
 1. Marijana Anđelić,52470 Umag
 2. Natalija Zdilar,31000 Osijek
 3. Spomenka Eškutić,33000 Virovitica
 4. Iva Potočki,10000 Zagreb
 5. Antonio Šenkiš,42208 Cestica
 6. Ivan Dražić-Šegrt,21216 Kaštel Stari
 7. Danijela Paukner,34000 Požega
 8. Zoran Ivezić,35420 Staro Petrovo Selo